Wiadomości wstecz

Rekrutacja 2017/2018

Drodzy Rodzice,

 Niebawem rozpoczyna się rekrutacja na nowy rok przedszkolny 2017/2018, prosimy zatem rodziców dzieci które do nas uczęszczają o złożenie stosownej deklaracji o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z uczęszczania do przedszkola w nowym roku przedszkolnym. Deklaracje dostępne w przedszkolu.

• Od 20.02.2017r. do 3.03.2017r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku szkolnym (dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do naszego przedszkola)
• Od 13.03.2017r. do 24.03.2017r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 (dzieci nowe)
• 24.04.2017r. – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych)
• Od 24.04 do 28.04.2017r. – podpisywanie umów z rodzicami dzieci nowoprzyjętych
• 05.05.2017r. – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc
• Od 09.05.2017r. – rekrutacja uzupełniająca

Facebook YouTube

PLANETA DZIECI, 44-190 Knurów, ul. 1-go Maja 62 Tel. 502 501 984