Nasza kadra

 

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod opieką nauczyciela często dziecko spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym. 

Wiedząc, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi nauczyciele nieustannie motywują wychowanków do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

Nasi nauczyciele chętnie i stale rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Wychowawcy pracujący w naszym Przedszkolu posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych. Jest to dla nas podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny. 

Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. 

Współpacujemy z psychologiem dziecięcym, neurologopedą oraz terapeutą z dziedziny integracji sensorycznej.
Muzyka towarzyszy nam codziennie podczas zajęć ,  dodatkowo prowadzone są zajęcia z rytmiki.
Na zajęciach wprowadzamy elementarne elementy języka obcego dodatkowo dzieci starsze korzystają z zajęć języka angielskiego prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę z Centrum Kształcenia Leader w Knurowie.

Jesteśmy w kontakcie z rzecznikiem praw dziecka i człowieka.
 

 
  

Facebook YouTube

PLANETA DZIECI, 44-190 Knurów, ul. 1-go Maja 62 Tel. 502 501 984